Contributieregels

Beste ouder of verzorger,

Leuk dat uw zoon of dochter interesse heeft om lid wil worden van Gym & Move, de leukste turnvereniging van Leidsche Rijn!

De belangrijkste zaken hebben we hieronder alvast voor u op een rijtje gezet. Zo bent u optimaal geïnformeerd en komt u niet voor verrassingen te staan.

Enkele regels/aandachtspunten:

 • Tijdens de proefles van uw zoon of dochter mag u de hele les blijven kijken;
 • Iedere les mag u de eerste en de laatste vijf minuten in de zaal kijken. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook komen kijken maar mogen niet door de zaal rennen;
 • De gymzaal mag niet betreden worden met buitenschoeisel;
 • De dameskleedkamers zijn alleen voor vrouwen/meisjes. Mannen en ‘grote’ broers kunnen via de mannenkleedkamer naar de zaal. Wilt u als vader uw dochter helpen met omkleden? Dat kan in de herenkleedkamer;
 • Tijdens de les moet voor de veiligheid strakke kleding worden gedragen (dit kan een kort broekje/legging en een (strak!) t-shirt/top zijn maar het liefst een turnpakje). Lange haren dienen vast te zitten en sieraden moeten af;
 • Belangrijke informatie sturen trainers via e-mail en/of app naar u toe;
 • Uw mobiele telefoonnummer wordt in een app groep van de betreffende les opgenomen om snelle en adhoc communicatie (bijvoorbeeld niet doorgaan van de les door ziekte of andere omstandigheden) mogelijk te maken. Hier kunt u ook uw zoon/dochter afmelden, mocht hij/zij niet aan een bepaalde les kunnen deelnemen. U kunt er natuurlijk zelf voor kiezen om u weer voor de app groep af te melden, maar dan mist u mogelijk belangrijke informatie.
 • Afmelding voor een les kunt u vooraf doorgeven aan de betreffende trainer (via app). Graag dit tijdig en zo ruim mogelijk van te voren door te geven, zodat de train(st)er rekening kan houden met de lesbezetting.
 • Er worden regelmatig kijklessen georganiseerd. Wanneer en hoe vaak is afhankelijk van verschillende factoren. Tijdens deze kijklessen gelden bovenstaande regels ook. De betreffende trainer/-ster informeert u verder over de kijklessen;
 • Tijdens de kijklessen mag u fotograferen vanaf de tribune/zijkant van de zaal;
 • In de vakantie zijn er geen lessen tenzij de trainer/-ster anders aangeeft.
 • Gym & Move werkt volgens en voldoet aan de richtlijnen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat de benodigde bovenstaande persoonlijke gegevens woren opgeslagen in het ledenadministratiesysteem Digimembers van de KNGU. Uiterlijk binnen 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zullen uw gegevens verwijderd worden. Met partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Onze contributieregels in het kort:

 • Als uw zoon/dochter lid wil worden na de proefles, ontvangen wij het inschrijfformulier graag binnen twee weken ingevuld digitaal retour. (Niet ingeschreven kinderen zijn niet verzekerd in de gymzaal!);
 • Met het invullen van het inschrijfformulier wordt uw zoon/dochter tot wederopzegging lid van Gym & Move en gaat u akkoord met onze contributievoorwaarden;
 • Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 20,- inschrijfgeld in rekening;
 • Gym & Move heeft de inning en incasso van contributiegelden uitbesteed aan ClubCollect;
 • Via ClubCollect ontvangt u een ‘betaalverzoek’. U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of via Ideal.
 • Aan de betaling van contributiegeld worden (door ClubCollect) bij u geen extra administratieve kosten in rekening gebracht, behalve:
  – bij een stornering van een automatisch incasso (op uw verzoek of door de bank bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo) –> per stornering wordt € 3,50 in rekening gebracht
  – bij de keuze om in termijnen te betalen (kosten € 1 per termijn, dus bij keuze voor betaling in twee termijnen wordt het bedrag met € 2 verhoogd).
 • De contributie wordt standaard vooraf geïnd via automatische incasso of Ideal ; begin september voor de periode september t/m januari en begin februari voor de periode februari t/m juni;
 • Voor leden die tussentijds instromen, incasseren wij de verschuldigde contributie eenmalig achteraf (in december bij instroom gedurende eerste helft seizoen of in mei/juni bij instroom gedurende tweede helft seizoen)
 • Opzeggen kan uitsluitend per e-mail (tot uiterlijk 1 mei om lidmaatschap te beëindigen per juli en uiterlijk 1 december om lidmaatschap te beëindigen per 1 februari). Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen contributie gerestitueerd over de lopende helft van het seizoen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van de website en dit overzicht?

Stuur dan een e-mail naar info@gymenmove.nl.