Contributie.

Contributie innen

We hebben twee vaste momenten voor het innen van de contributie.
september: 1ste helft van het nieuwe seizoen
(contributie voor de maanden sept-okt-nov-dec-jan)
februari: 2de helft van het nieuwe seizoen
(contributie voor de maanden febr-mrt-april-mei-juni)

Bovenstaande twee momenten van contributie inning zullen we via onze nieuwsbrief aankondigen. Bij leden die tussentijds lid worden, zullen we de contributie voor die periode ook tussentijds innen.

Voor het innen van de contributie maken we gebruik van de diensten van ClubCollect. Dit levert u, maar ook ons voordelen op. In principe zitten er voor u als lid geen extra kosten aan vast. Er worden bij u wel extra administratieve kosten in rekening gebracht als:
– Een automatische incasso door u of de bank wordt gestorneerd (€ 3,50 per stornering)
– U de keuze maakt voor betaling in termijnen (€ 1,00 per termijn)


Contributie 1e helft seizoen

Deze periode loopt van augustus 2022 tot en met januari 2023:

Soort lesAantal uurJunior
(t/m 5 jaar)
Senior
(vanaf 6 jaar)
Wedstrijdgeld
recreatie1 uur€ 95,00€ 105,00
selectie1,5 uur€ 115,00 € 20,00
selectie 2 uur€ 145,00 € 20,00
selectie 3 uur€ 195,00 € 20,00
selectie 3,5 uur€ 220,00 € 20,00
selectie 4 uur€ 245,00 € 20,00
selectie 5 uur€ 295,00 € 20,00
selectie 5,5 uur€ 320,00 € 20,00
selectie 6 – 6,5 uur€ 345,00 € 20,00

U-Pas

De U-pas is geldig. Stuur per e-mail een kopie van deze pas naar de Ledenadministratie. De contributie wordt van het saldo op deze pas afgeboekt. Voor een eventueel restant ontvang je een automatische incasso.


Registratie nieuwe leden

Nieuwe leden betalen voor de eerste periode van het lidmaatschap naar rato van het aantal “lidmaatschapsmaanden”. Dit wordt als volgt bepaald:

Een seizoen bij Gym & Move bestaat uit 5 maanden: 1ste helft sept-okt-nov-dec-jan en de 2de helft febr-mrt-april-mei-juni.

De contributie wordt door het ledenadministratiesysteem Digimembers van de KNGU automatisch berekend o.b.v. inschrijfdatum. Berekening vindt plaats o.b.v. halve maanden, waarbij de scheidslijn per de 15de is vastgesteld.
– inschrijving per 10 september –> contributie vanaf sept = 5 maanden
– inschrijving per 20 september –> contributie vanaf half sept = 4,5 maanden
– inschrijving per 5 oktober–> contributie vanaf okt= 4 maanden
– inschrijving per 15 oktober –> contributie vanaf half okt = 3,5 maanden
– inschrijving per 3 november–> contributie vanaf nov = 3 maanden
– inschrijving per 25 november –> contributie vanaf half nov = 2,5 maanden
– etc. etc.

Dezelfde methodiek geldt uiteraard voor instroming gedurende de 2de helfte van het seizoen.

Eenmalige inschrijfkosten
Eenmalig wordt € 20,- in rekening gebracht voor het registreren van een nieuw lid. Dit bedrag wordt bij de eerste contributie-inning verrekend.

Rekenvoorbeeldje:
Inschrijfdatum = 17 oktober.
Reguliere incasso was in september. In November wordt dus achteraf alsnog via extra incassobatch de contributie geïnd.
3,5 mnd / 5 mnd = 3,5/5 = 0,7 x € 100 = € 70  plus € 20 eenmalige inschrijfkosten = totaal € 90


Lidmaatschap opzeggen

De eerste helft van een seizoen start na de zomervakantie (eind augustus); de tweede helft van een seizoen start 1 februari. Meld de opzegging tijdig aan de Ledenadministratie om de eerstvolgende incasso te voorkomen.

Dit betekent uiterlijk vóór 15 juni voor de eerste helft van het seizoen (opzegging per eind juli c.q. eind augustus, deelname aan lessen mogelijk tot aan de zomervakantie) en vóór 15 december voor de tweede helft van het seizoen (opzegging per 31 januari, deelname aan lessen tot en met 31 januari).

Opzeggingen worden alleen geaccepteerd per e-mail en worden bevestigd door de Ledenadministratie. Bij een opzegging na de genoemde uiterste opzegdata is de contributie voor het volledige halve seizoen verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen contributie gerestitueerd over de lopende helft van het seizoen.