Grote Clubactie 2020

De Grote Clubactie 2020 is al weer afgelopen. Voor alle leden die hebben meegedaan:

Hartelijk bedankt voor al jullie inzet en moeite!

Voor alle mensen die loten hebben gekocht bij onze vereniging ook onze grote dank. De enige vorm van inkomsten bij onze vereniging is de contributie. En vaak gaat dit op aan zaalhuur, leiding, bondscontributie en (bij)scholingen. Wanneer we daarnaast bijvoorbeeld nieuwe materialenwillen aanschaffen dan is extra geld altijd welkom. We hebben van de opbrengst van de Grote Clubactie een springplank aangeschaft.

Algemene Leden Vergadering 15-09-2020

Op 15 september 2020 hebben wij in Nieuwegein onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Vanwege de corona maatregelen konden wij niet terecht op onze vertrouwde locatie in Vleuten, vandaar dat wij zijn uitgeweken naar MoVer. De vragen die uit onze vorige Algemene Leden Vergadering naar voren zijn gekomen, hebben wij inmiddels beantwoord.

Bestuur
We namen afscheid van onze penningmeester Jasper van Leeuwen, van algemeen bestuurslid, Liesbeth Holswilder en van leiding. We hebben de noodzaak van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers besproken, vandaar de dringende oproep in de vorige nieuwsbrief. Op dit moment draait de vereniging zonder penningmeester. We hebben wel twee vrijwilligers gevonden voor het beheer van onze website.

Aanbod 
Van de afdelingen free runnen, ouder/kind gym en damesgym hebben wij helaas afscheid moeten nemen vanwege het stoppen van leiding. Aan het begin van het seizoen zijn we met minder leiding, minder uren en minder leden gestart maar het aantal is inmiddels alweer gegroeid. Sandra haar niveau 3 diploma behaald. Als erkend leerbedrijf hebben we ook dit seizoen weer een stagiair. 

Trainingspakken
Gezien de corona maatregelen en het afgelasten van wedstrijden, hebben we nog geen actie ondernomen voor trainingspakken voor onze leden. 

Financieel
De kascommissie heeft decharge verleend aan de penningmeester. Financieel staat de vereniging er gelukkig goed voor. We hebben van de opbrengst van de Grote Clubactie een springplank aangeschaft. Het project sportkadercoach is afgerond en dit jaar zijn voor de leiding contracten opgesteld via Sportkader. Clubcollect is ingevoerd voor het innen van de contributie. Einde van het jaar gaat ons ledenprogramma digimembers eruit en stappen we over op Club assistent. Dit is inmiddels in gang gezet. De contributie wordt dit seizoen niet verhoogd en voor de periode waarin wegens corona geen lessen konden worden gegeven, hebben we onze leden een compensatie geboden van 1 maand contributie. Dit is verrekend als korting op de te betalen contributie.

Oproep voor nieuwe bestuursleden

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder met spoed een penningmeester voor onze supergezellige vereniging. En nee u hoeft niet zelf te (kunnen) turnen…
Maar wel graag (online) meepraten en meedenken met Brenda, Lotte, Marian en Petra over turnen!

Interesse? Of meer informatie? Graag mailen naar info@gymemove.nl

De beste wensen!

Het bestuur wenst alle turners, turnsters, ouders en verzorgers een gezond 2021.

Korte terugblik op het eerste deel van het seizoen 2020-­2021
Wat een roerig jaar is het jaar 2020 geweest voor ons allemaal. Ook voor onze vereniging. We hebben te kampen gehad met bijvoorbeeld veel activiteiten die eerst wel en daarna weer niet konden doorgaan. Te denken valt aan het kamp, de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden, het sinterklaasfeest. Allemaal activiteiten die wij als vereniging samen met elkaar voor de leden graag hadden willen organiseren. Ook bieden we dit seizoen geen free-run lessen meer aan, de ouder en kind gym is stopgezet en Alie en haar dames hebben ook besloten te stoppen met hun damesgym. Allemaal met goede redenen maar het blijft wel jammer.

Vooruitblik op het tweede deel van het seizoen 2020-­2021
Wij hadden gehoopt op een sportievere start van het tweede deel van dit seizoen. Helaas loopt alles anders en liggen de turnlessen veelal stil. Buiten sporten zoals we in maart 2020 hebben gedaan gaat niet echt lukken deze periode; winter, toch wel koud, vroeg donker. Kortom het zit allemaal niet mee. Ook de wedstrijden voor alle selectieleden zijn allemaal afgelast voor de maanden januari en februari 2021. Wij wensen Anneke Verhoef veel beterschap en een spoedig herstel toe tijdens haar revalidatie. We sluiten af met positief nieuws: Een van onze trainsters Sandra is met zwangerschapsverlof en is ondertussen bevallen van een zoon Kane. Van harte gefeliciteerd!

Bestuur Gym&Move Leidsche Rijn