Bestuur.

Het bestuur van Gym & Move bestaat uit de volgende personen:

Petra
Vernooij


(voorzitter)

Brenda
van Schip


(secretaris)

Marian
Kwakkenbos


(algemeen lid)

Lotte
Oosterheerd


(technische commissie)

Liesbeth
Holswilder


(algmeen lid)

Jasper
van Leeuwen


(penningmeester)