Contributie.

De vereniging int de contributie per halfjaar.