Contributie.

De vereniging int de contributie per halfjaar.

Ouder & kind gym€ 90

per halfjaar (20 lesweken).
t/m 5 jaar € 90, vanaf 6 jaar € 100


Turnen recreanten€ 100

per halfjaar (20 lesweken)
Ieder extra uur per week: € 60,- per halfjaar
t/m 5 jaar € 90, vanaf 6 jaar € 100


[/av_heading]

Selectie turnen€ 160

2 uur per week
per halfjaar (20 lesweken / 18 zaterdagen)


Selectie turnen€ 260

4 uur per week
per halfjaar (20 lesweken / 18 zaterdagen)


Selectie turnen€ 360

6 – 6,5 uur per week
per halfjaar (20 lesweken / 18 zaterdagen)


Extra informatie.

ClubCollect helpt Gym & Move bij het innen van de contributie


We hebben twee vaste momenten voor het innen van de contributie.
– september: 1ste helft van het nieuwe seizoen (contributie voor de maanden sept-okt-nov-dec-jan)
– februari: 2de helft van het nieuwe seizoen (contributie voor de maanden febr-mrt-april-mei-juni)
Bovenstaande twee momenten van contributie inning zullen we via onze nieuwsbrief aankondigen.

Bij leden die tussentijds lid worden, zullen we de contributie voor die periode ook tussentijds innen.

ClubCollect
Voor het innen van de contributie maken we gebruik van de diensten van ClubCollect.

Dit levert u, maar ook ons voordelen op.

Extra kosten ?
In principe zitten er voor u als lid geen extra kosten aan vast.
Er worden bij u wel extra administratieve kosten in rekening gebracht als:
– Een automatische incasso door u of de bank wordt gestorneerd    (€ 3,50 per stornering)
– U de keuze maakt voor betaling in termijnen (€ 1,00 per termijn)


Opbouw contributie


De contributie voor Damesgym, peuter/kleuter (t/m 5 jaar) en ouder&kind gym is vastgesteld op € 90 per uur per half jaar. Vanaf 6 jaar geldt een contributie van € 100 per half jaar.

Bij turnen (recreanten, selectie) en freerunning is de opbouw als volgt:
1ste uur=€ 100, 2de uur=€ 60 en ieder volgend uur € 50.

Dit is inclusief inschrijfgelden voor wedstrijden (indien van toepassing) en inclusief de bondscontributie van de KNGU die Gym & Move per lid moet afdragen (ruim € 20 per jaar).


U-pas


De U-pas is geldig. Stuur per e-mail een kopie van deze pas naar de Ledenadministratie. De contributie wordt van het saldo op deze pas afgeboekt. Voor een eventueel restant ontvang je een automatische incasso.


Lidmaatschap opzeggen


De eerste helft van een seizoen start na de zomervakantie (eind augustus); de tweede helft van een seizoen start 1 febr. Meld de opzegging tijdig aan de Ledenadministratie om de eerstvolgende incasso te voorkomen. Dit betekent uiterlijk vóór 1 mei voor de eerste helft van het seizoen (opzegging per eind juli cq eind augustus, deelname aan lessen mogelijk tot aan de zomervakantie) en vóór 1 december voor de tweede helft van het seizoen (opzegging per 31 januari, deelname aan lessen tot en met 31 januari). Opzeggingen worden alleen geaccepteerd per e-mail en worden bevestigd door de Ledenadministratie. Bij een opzegging na de genoemde uiterste opzegdata is de contributie voor het volledige halve seizoen verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen contributie gerestitueerd over de lopende helft van het seizoen.

Registratie nieuwe leden


Nieuwe leden betalen voor de eerste periode van het lidmaatschap naar rato van het aantal “lidmaatschapsmaanden”. Dit wordt als volgt bepaald:

Een seizoen bij Gym & Move bestaat uit 5 maanden: 1ste helft sept-okt-nov-dec-jan en de 2de helft febr-mrt-april-mei-juni.

De contributie wordt door het ledenadministratiesysteem Digimembers van de KNGU automatisch berekend o.b.v. inschrijfdatum. Berekening vindt plaats o.b.v. halve maanden, waarbij de scheidslijn per de 15de is vastgesteld.
– inschrijving per 10 september –> contributie vanaf sept = 5 maanden
– inschrijving per 20 september –> contributie vanaf half sept = 4,5 maanden
– inschrijving per 5 oktober–> contributie vanaf okt= 4 maanden
– inschrijving per 15 oktober –> contributie vanaf half okt = 3,5 maanden
– inschrijving per 3 november–> contributie vanaf nov = 3 maanden
– inschrijving per 25 november –> contributie vanaf half nov = 2,5 maanden
– etc. etc.

Dezelfde methodiek geldt uiteraard voor instroming gedurende de 2de helfte van het seizoen.


Eenmalige inschrijfkosten

Eenmalig wordt € 20,- in rekening gebracht voor het registreren van een nieuw lid. Dit bedrag wordt bij de eerste contributie-inning verrekend.


Rekenvoorbeeldje:

Inschrijfdatum = 17 oktober.
Reguliere incasso was in september. In November wordt dus achteraf alsnog via extra incassobatch de contributie geind.
3,5 mnd / 5 mnd = 3,5/5 = 0,7 x € 100 = € 70  plus € 20 eenmalige inschrijfkosten = totaal € 90