CONTRIBUTIEREGELS

Beste ouder of verzorger,

Leuk dat uw zoon of dochter interesse heeft om lid wil worden van Gym & Move, de leukste turnvereniging van Leidsche Rijn!

De belangrijkste zaken hebben we hieronder alvast voor u op een rijtje gezet. Zo bent u optimaal geïnformeerd en komt u niet voor verrassingen te staan.

Enkele regels/aandachtspunten:

 • Normaal mag u tijdens de proefles van de hele les blijven kijken; vanwege Corona is dit momenteel NIET toegestaan. 
 • Iedere les mag u de eerste en de laatste vijf minuten in de zaal kijken. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook komen kijken maar mogen niet door de zaal rennen;
 • De gymzaal mag niet betreden worden met buitenschoeisel;
 • De dameskleedkamers zijn alleen voor vrouwen/meisjes. Mannen en ‘grote’ broers kunnen via de mannenkleedkamer naar de zaal. Wilt u als vader uw dochter helpen met omkleden? Dat kan in de herenkleedkamer;
 • Tijdens de les moet voor de veiligheid strakke kleding worden gedragen (dit kan een kort broekje/legging en een (strak!) t-shirt/top zijn maar het liefst een turnpakje). Lange haren dienen vast te zitten en sieraden moeten af;
 • Belangrijke informatie sturen trainers via e-mail en/of app naar u toe;
 • Uw mobiele telefoonnummer wordt in een app groep van de betreffende les opgenomen om snelle en ad-hoc communicatie (bijvoorbeeld niet doorgaan van de les door ziekte of andere omstandigheden) mogelijk te maken. Hier kunt u ook uw zoon/dochter afmelden, mocht hij/zij niet aan een bepaalde les kunnen deelnemen. U kunt er natuurlijk zelf voor kiezen om u weer voor de app groep af te melden, maar dan mist u mogelijk belangrijke informatie.
 • Afmelding voor een les kunt u vooraf doorgeven aan de betreffende trainer (via app). Graag dit tijdig en zo ruim mogelijk van te voren door te geven, zodat de train(st)er rekening kan houden met de lesbezetting.
 • Er worden regelmatig kijklessen georganiseerd. Wanneer en hoe vaak is afhankelijk van verschillende factoren. Tijdens deze kijklessen gelden bovenstaande regels ook. De betreffende trainer/-ster informeert u verder over de kijklessen;
 • Tijdens de kijklessen mag u fotograferen vanaf de tribune/zijkant van de zaal;
 • In de vakantie zijn er geen lessen tenzij de trainer/-ster anders aangeeft.
 • Gym & Move werkt volgens en voldoet aan de richtlijnen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat de benodigde bovenstaande persoonlijke gegevens woren opgeslagen in het ledenadministratiesysteem Clubassistent van de KNGU. Uiterlijk binnen 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zullen uw gegevens verwijderd worden. Met partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Onze contributieregels in het kort:

 • Als uw zoon/dochter lid wil worden na de proefles, ontvangen wij het inschrijfformulier graag binnen één week ingevuld digitaal retour. (Niet ingeschreven kinderen zijn niet verzekerd in de gymzaal!);
 • Met het invullen van het inschrijfformulier wordt uw zoon/dochter tot wederopzegging lid van Gym & Move en gaat u akkoord met onze contributievoorwaarden;
 • Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 20,- inschrijfgeld in rekening;
 • Gym & Move heeft de inning en incasso van contributiegelden uitbesteed aan ClubCollect;
 • Via ClubCollect ontvangt u een ‘betaalverzoek’. U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of via Ideal.
 • Aan de betaling van contributiegeld worden (door ClubCollect) bij u geen extra administratieve kosten in rekening gebracht, behalve:
  – bij een stornering van een automatisch incasso (op uw verzoek of door de bank bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo) –> per stornering wordt € 3,50 in rekening gebracht
  – bij de keuze om in termijnen te betalen (kosten € 1 per termijn, dus bij keuze voor betaling in twee termijnen wordt het bedrag met € 2 verhoogd).
 • De contributie wordt standaard vooraf geïnd via automatische incasso of Ideal ; begin september voor de periode september t/m januari en begin februari voor de periode februari t/m juni;
 • Voor leden die tussentijds instromen, incasseren wij de verschuldigde contributie eenmalig achteraf (in december bij instroom gedurende eerste helft seizoen of in mei/juni bij instroom gedurende tweede helft seizoen)
 • Opzeggen kan uitsluitend per e-mail (tot uiterlijk 1 mei om lidmaatschap te beëindigen per juli en uiterlijk 1 december om lidmaatschap te beëindigen per 1 februari). Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen contributie gerestitueerd over de lopende helft van het seizoen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van de website en dit overzicht?

Stuur dan een e-mail naar info@gymenmove.nl.