Inschrijfformulier.

Enthousiast na de proefles en wilt u uw kind aanmelden als lid ? Dan graag dit formulier ingevuld retour binnen 5 werkdagen (niet ingeschreven kinderen zijn niet verzekerd in de gymzaal!).

Gym & Move werkt volgens en voldoet aan de richtlijnen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat de benodigde bovenstaande persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het ledenadministratiesysteem Clubassistent van de KNGU. Uiterlijk binnen 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zullen uw gegevens verwijderd worden. Met partners zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.