Opbrengt Grote Clubactie

Onze leden hebben dit jaar € 4200,- opgehaald voor Gym&Move met de Grote Clubactie! We willen iedereen die loten verkocht heeft heel erg bedanken. De beste verkopers krijgen voor de
kerstvakantie nog een leuke verassing via hun trainster. Bestuur en leiding zullen samen kijken naar een mooie besteding van het geld.