Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van Gym&Move Leidsche Rijn u uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering. 

Graag aanmelden voor 13 november 2022 via bestuurgymenmove@gmail.com.

Dinsdag 15 November 2022
Tijdstip : 20.00 – 21.30 uur
Kerk aan het Lint (Maximapark)
Alendorperweg 103, Utrecht.

Agenda:
1. opening
2. mededelingen
3. verslag ALV 2021-2022
4. voorstellen nieuwe bestuursleden
5. Financieel verslag 2021-2022 + verslag kascommissie
6. voorstel contributieverhoging
7. Rondvraag
8. sluiting