Algemene Leden Vergadering 15-09-2020

Op 15 september 2020 hebben wij in Nieuwegein onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Vanwege de corona maatregelen konden wij niet terecht op onze vertrouwde locatie in Vleuten, vandaar dat wij zijn uitgeweken naar MoVer. De vragen die uit onze vorige Algemene Leden Vergadering naar voren zijn gekomen, hebben wij inmiddels beantwoord.

Bestuur
We namen afscheid van onze penningmeester Jasper van Leeuwen, van algemeen bestuurslid, Liesbeth Holswilder en van leiding. We hebben de noodzaak van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers besproken, vandaar de dringende oproep in de vorige nieuwsbrief. Op dit moment draait de vereniging zonder penningmeester. We hebben wel twee vrijwilligers gevonden voor het beheer van onze website.

Aanbod 
Van de afdelingen free runnen, ouder/kind gym en damesgym hebben wij helaas afscheid moeten nemen vanwege het stoppen van leiding. Aan het begin van het seizoen zijn we met minder leiding, minder uren en minder leden gestart maar het aantal is inmiddels alweer gegroeid. Sandra haar niveau 3 diploma behaald. Als erkend leerbedrijf hebben we ook dit seizoen weer een stagiair. 

Trainingspakken
Gezien de corona maatregelen en het afgelasten van wedstrijden, hebben we nog geen actie ondernomen voor trainingspakken voor onze leden. 

Financieel
De kascommissie heeft decharge verleend aan de penningmeester. Financieel staat de vereniging er gelukkig goed voor. We hebben van de opbrengst van de Grote Clubactie een springplank aangeschaft. Het project sportkadercoach is afgerond en dit jaar zijn voor de leiding contracten opgesteld via Sportkader. Clubcollect is ingevoerd voor het innen van de contributie. Einde van het jaar gaat ons ledenprogramma digimembers eruit en stappen we over op Club assistent. Dit is inmiddels in gang gezet. De contributie wordt dit seizoen niet verhoogd en voor de periode waarin wegens corona geen lessen konden worden gegeven, hebben we onze leden een compensatie geboden van 1 maand contributie. Dit is verrekend als korting op de te betalen contributie.