Vertrouwenscontactpersoon

Gym & Move

 

Even voorstellen: ik ben Chantal Zwaan, 39 jaar oud en woon in Nieuwegein. Ik ben getrouwd, samen hebben wij twee dochters van 10 en 13 jaar oud. Ik werk als Senior Pedagogisch medewerkster bij KMN Kind & Co. Zelf heb ik altijd fanatiek geturnd en ook lesgegeven binnen verschillende verenigingen. Nu val ik nog af en toe in waar nodig. Onze dochters turnen ook allebei in de selectie van Moveo.

Vorige maand vroeg Petra Vernooij mij of ik tijdelijk de rol van vertrouwenscontactpersoon bij Gym&Move op mij wilde nemen (ik ben al vertrouwenscontactpersoon bij Moveo). Ik heb vorig seizoen ook een paar keer een selectietraining bij Gym&Move overgenomen en heb toen de vereniging als zeer prettig ervaren.  Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt op de vereniging. Gymnastiek is toch een vorm van ontspanning en een uitlaadklep voor velen.Het is zonde als iemand zich op onze vereniging niet prettig of zelfs onveilig voelt, door welke reden dan ook.

Ik zal hieronder uitleggen wat ik als vertrouwenscontactpersoon doe.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Zowel voor slachtoffers, beschuldigden als betrokkenen. Met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld: elke vorm van gedrag of toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of die als doel hebben de waardigheid van de persoon aan te tasten. Voorbeelden hiervan zijn omstandigheden die als bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend, sociaal onveilig, of kwetsend worden ervaren. Hier valt ook onder de begrippen: seksueel misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Het ongewenste gedrag kan plaatsvinden zowel verbaal, non-verbaal, fysiek als digitaal.   Als vertrouwenscontactpersoon bied ik ondersteuning voor leden (sporters, ouders van sporters, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ik kan een luisterend oor bieden, raad geven en doorverwijzen naar een geschikte hulp.

Groetjes Chantal

 

 Email: vertrouwenspersoongymenmove@gmail.com

(het spreekt voor zich dat vertrouwelijkheid is geborgd en alleen Chantal deze emails kan lezen)